سری پیچ گوشتی

سری پیچ گوشتی

سری پیچ گوشتی یا نوک پیچ گوشتی در انواع مختلف تولید می‌شود و علاوه بر مدل‌های متفاوت در سایزهای گوناگون نیز به کار می‌رود. مدل‌های مختلف سری پیچ گوشتی یا نوک پیچ گوشتی بر اساس شکل ظاهری و دو طرف یا یک طرف آن قابل استفاده باشد، دسته بندی می‌شود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

قابل ذکر است که دسته بندی اصلی سری پیچ گوشتی یا نوک پیچ گوشتی بر اساس چهار سو و دو سو بودن نیز صورت می‌گیرد؛ که به سری پیچ گوشتی‌های چهارسو به اختصار PH و به سری پیچ گوشتی‌های دو سو به اختصار SL می‌گویند و ارقام کنار PH و SL مربوط به ضخامت نوک پیچ گوشتی است. سری پیچ گوشتییا نوک پیچ گوشتی بر اساس نوع استفاده به مدل‌های زیر تقسیم می‌شود:

  • یک سر چهارسو
  • یک سر دو سو
  • دو سر چهار سو
  • دو سر دو سو
  • یک سر دو سو/یک سر چهار سو
شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: